Noteikumi par atbildības ierobežojumiem

Visiem šajā mājas lapā norādītajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs un tie nevar tikt izskatīti kā piedāvājums pirkt vai pārdot jebkādus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus. Publicējamā informācija un viedokļi ir no avotiem, kurus mēs uzskatām par drošiem, tomēr mēs neuzņemamies atbildību par šīs informācijas precizitāti un pilnību. Visi dati un vērtējumi atspoguļo situāciju uz norādīto datumu, tie var tikt mainīti bez brīdināšanas un dažos gadījumos atšķirties no oficiālajiem datiem, kas ir saistīts ar dažādām statistiskās apstrādes metodēm.

To vai citu finanšu instrumentu vēsturiskās rentabilitātes rādītāji negarantē rentabilitāti nākotnē.

Publicētā informācija nevar tikt izskatīta kā konsultācija finanšu, investīciju vai juridiskajos jautājumos, kā rekomendācijas izmantot to vai citu tirdzniecības stratēģiju. Visi lēmumi, ko investors ir pieņēmis pēc iepazīšanas ar šajā mājas lapā publicēto informāciju, tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc brīvprātīgas investora izvēles un par to sekām ir atbildīgs tikai un vienīgi investors.