Priekšlikumi un sūdzības

Sabiedrībā ir izveidota un darbojas speciāla ilgtermiņa programma, kas paredzēta klientu un fondu ieguldītāju apkalpošanas pilnveidošanai un kuras ietvaros mēs piedāvājam jums izteikt savu viedokli par sabiedrības produktiem/pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti.

Ja jums rodas jebkādi priekšlikumi, novēlējumi vai sūdzības par klientu vai fondu ieguldītāju apkalpošanu vai kādu no Sabiedrības pakalpojumiem, mēs vienmēr esam gatavi izskatīt katru gadījumu atsevišķi, sniegt skaidrojumus un risināt iespējamās problēmas.

Iesniegt Sabiedrībā priekšlikumus vai sūdzību

 • Mutiski: piezvanot pa tālr. +371 67 22-20-02 (darbadienās no plkst. 9:00 līdz 18:00)
 • Personiski: Sabiedrības birojā (Elizabetes ielā 3-1, Rīgā, LV-1010, Latvija)
 • Pa e-pastu: complaints@aqrm.com
 • Pa pastu: Rakstveidā uz adresi:

AS “Aquarium Investments” IPS
Klientu apkalpošanas un pārdošanas nodaļa
Elizabetes ielā 3-1, Rīgā, LV-1010, Latvija

Lai paātrinātu pieteikuma izskatīšanu, pieteikumā lūdzam norādīt: klienta vai fonda ieguldītāja fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai klienta vai fonda ieguldītāja juridiskās personas nosaukumu;

 • klienta vai fonda ieguldītāja fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai klienta vai fonda ieguldītāja juridiskās personas nosaukumu;
 • klienta finanšu instrumenta konta numuru un naudas konta numuru AS „Rietumu Banka" vai klienta identifikatoru AS „Rietumu Banka";
 • sūdzības vai priekšlikuma būtību;
 • pievienoto dokumentu sarakstu un dokumentus, kas pamato sūdzības vai priekšlikuma būtību;
 • atbildes saņemšanas veidu;
 • sūdzības vai priekšlikuma datumu;
 • klienta vai fonda ieguldītāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja parakstu, ja sūdzība tiek iesniegta rakstveidā.

Vēršam jūsu uzmanību, ka Sabiedrība var pieprasīt no jums papildus informāciju vai dokumentus, nosakot iesniegšanas termiņu.

Cik ilgs jautājuma izskatīšana

Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procedūru mēs esam izveidojuši maksimāli efektīvu un ātru. Mūsu speciālisti rūpīgi iepazīsies ar jūsu jautājumu un atbildēs maksimāli īsā laikā.

Sūdzības un priekšlikumi, uz kuriem klients vēlas saņemt mutisku atbildi (pa tālruni), tiek izskatīti 3 (trīs) dienu laikā no to reģistrācijas Sabiedrības priekšlikumu un sūdzību reģistrā. Ja tas ir iespējams un klients piekrīt mutiskas atbildes saņemšanai, Sabiedrības darbinieks uzreiz sniedz mutisku atbildi uz klienta izteikto priekšlikumu vai sūdzību.

Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas procedūra var ilgt līdz 30 (trīsdesmit) dienām no brīža, kad tās reģistrētas Sabiedrības sūdzību un priekšlikumu reģistrā.

Jautājuma daudz rūpīgākas analīzes un atbilstošas atbildes sagatavošanas nepieciešamības gadījumā, priekšlikumu vai sūdzību izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts par 15 (piecpadsmit) darba dienām. Šajā gadījumā mēs jūs par to informēsim.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka anonīmas sūdzības Sabiedrība neizskata.