jaunumi

18.06.2014

Adreses maiņa

Сien. Klients! 

Ar šo AS «Aquarium Investments» IPS informē par juridiskās/pasta adreses un telefona numura maiņu. 

Mūsu jaunā kontaktinformācija: 
Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010, Latvija 
Tālr.nr. +371 67222002 

Lūgums sazināties ar mums izmantojot augstāk norādītos kontaktus. 

Ar cieņu, 
Aquarium Investments
citas ziŅas