jaunumi

17.06.2014

Paziņojums par slēgtā alternatīvā ieguldījuma fonda “RB Opportunity Fund – I” ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu

AS „Aquarium Investments” IPS (pirms nosaukuma maiņas -  AS "RB Asset Management" IPS), reģistrācijas Nr. 40003764029) (turpmāk – Sabiedrība) valde paziņo, ka 2014. gada 16. jūnijā plkst. 10.00. tiek sasaukta slēgtā alternatīvā ieguldījumu fonda “RB Opportunity Fund – I” (turpmāk - Fonds) ieguldītāju pilnsapulce, kas notiks Sabiedrības  birojā Rīgā, Vesetas ielā 7. Fonda ieguldītāju pilnsapulces darba kārtībā tiks izskatīti šādi jautājumi: 
  1. Par Fonda pārvaldes tiesību nodošanu AS „Rietumu Asset Management” IPS, reģistrācijas Nr. 40103753360, juridiskā adrese: Vesetas ielā 7, Rīga, LV-1013. 
  2. Par līguma par Fonda pārvaldes tiesību nodošanas noslēgšanu. 
  3. Fonda grozījumu veikšanu Fonda pamatdokumentos. 
Pilnsapulces materiālus Fonda ieguldītāji var saņemt sazinoties ar Fonda pārvaldnieku N. Dorofejevu, pa tālruni ( +371) 67025290 vai elektronisko pastu AQbebsrri@evrghzh.yi

Ar cieņu 
Sabiedrības valde
citas ziŅas