jaunumi

24.03.2014

Apstiprināts auditētais AS „RB Asset Management” IPS pārskats par 2013.gadu

Saskaņā ar pārskata datiem RB Asset Management tīrā peļņa 2013.gadā bija LVL 341,826 (EUR 486,375). 

Kompānijas aktīvu apjoms uz 31.12.2013 bija LVL 1,100,820 (EUR 1.5 miljoni). Kapitāla pietiekamības rādītājs – 90,82%, aktīvu atdeve (ROA) - 31,05%, kapitāla atdeve (ROE) - 32,81%. 

RB Asset Management finanšu pārskats par 2013.gadu ir publicēti mūsu mājas lapā:http://lv.rbam.lv/company-reporting
citas ziŅas