Sadarbība

Partnerattiecības

Uzņēmuma partneru atlīdzība par jaunu klientu piesaistīšanu (aprēķina no klienta investīciju summas):
Aquarium Global Fixed Income Fund
1%
Aquarium Enhanced Return Fund
3%